خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادرسی قضائی علیه مارتین اوبری، سیاستمدار سوسیالیست فرانسه

نظرها
دادرسی قضائی علیه مارتین اوبری، سیاستمدار سوسیالیست فرانسه
اندازه متن Aa Aa

طبق حکمی قضائی در پاریس، پایتخت فرانسه، مارتین اوبری، دبیر کل سابق حزب سوسیالیست آن کشور، باید در پیوند با تحقیقی قضائی در بارۀ محیط‌های کاری آلوده به ماده سرطانزای آزبست (پنبه نسوز) در دادگاه حاضر شود.

هدف تحقیق حقوق دانان مشخص کردن این موضوع بوده که آیا مسئولان دولتی در گذشته در این زمینه کوتاهی کرده‌اند یا خیر.

مارتین اوبری که در فاصله سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ در وزارت کار فرانسه مسئولیت بخش حفظ ایمنی محیط‌های کاری را به عهده داشت، باید در پیوند با مسائل ایمنی پاسخگو باشد.