خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تخلیه کارکنان سکوی نفتی نروژ

نظرها
تخلیه کارکنان سکوی نفتی نروژ
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، 330 نفر از کارکنان سکوی نفتی نروژ واقع در دریای شمال به علت کج شدن سکو و خطرناک بودن محل تخلیه شدند.
تخلیه سکو از طریق هوا با هلیکوپتر در شرایط جوی نامناسب صورت گرفت.
تنها حدود چهل نفر برای پیگیری اقدامات حفاظتی در سکوی نفتی باقیمانده اند.