خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد اقتصادی بخشهای مختلف چین

نظرها
رشد اقتصادی بخشهای مختلف چین
اندازه متن Aa Aa

آخرین شاخصهای اقتصادی در چین نشان می دهند که اقتصاد این کشور در ماه اکتبر با رشد روبرو بوده است.

به گفته سازمان آمار چین بخشهای خرده فروشی، فعالیتهای صنعتی و سرمایه گذاری در این کشور با رشد همراه بوده است.

سرعت افزایش قیمتها در این کشور 1.07 دهم درصد کاهش داشته که این موضوع از نتایج آمار و ارقام مثبت ماه اکتبر محسوب می شود.