خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وضعیت اقتصاد امریکا در چهار سال آینده چه خواهد بود؟

نظرها
وضعیت اقتصاد امریکا در چهار سال آینده چه خواهد بود؟
اندازه متن Aa Aa

باراک اوباما برای دومین دوره به مقام ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.
اقتصاد امریکا در وضعیت خوبی به نظر می رسد اما امروز با چالشهای دیگری باید مقابله کند.
برای اقتصاد آمریکا وامریکایی ها چهار سالی که در پیش است چه مفهومی خواهد داشت؟
باراک اوباما برای بهبود وضعیت موضوعات کلیدی را مطرح کرده است. در اینمورد با مارک پریست، کارشناس اقتصادی صحبت خواهیم کرد.

همچنین در برنامه این هفته از موسسه استاندارد اند پورز صحبت خواهیم کرد.
دادگاهی در استرالیا موسسه استاندارد اند پورز را به اتهام فریب سرمایه گذاران محکوم کرده است.
این برای اولین مرتبه است که یک موسسه اعتبار سنجی در مقابل یک دادگاه قرار می کیرد. کارشناسان اعتقاد دارند که آخرین بار نیز نخواهد بود.

در آلمان نیز پیش بینی می شود چرخه اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری کند باشد.