خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استقبال سرد مردم لیسبون از آنگلا مرکل

نظرها
استقبال سرد مردم لیسبون از آنگلا مرکل
اندازه متن Aa Aa

مردم لیسبون با نقاشیهای دیواری تمسخرآمیز از صدراعظم آلمان به استقبال او رفتند که روز دوشنبه وارد پرتغال شد.

جنبشهایی که بر ضد سیاستهای اقتصادی اتحادیه اروپا هستند همچنین وعده داده اند که در این روز در خیابانها تظاهرات خواهند کرد.

از دید شهروندان کشورهای بحران زده منطقه مالی یورو، مثل پرتغال، اسپانیا و یونان، آنگلا مرکل طراح اصلی سیاستهای ریاضت اقتصادی است که دولتهای اروپایی برای بهره مند شدن از وامهای بین المللی ملزم به اجرای آن هستند.

خانم مرکل روز یکشنبه با تمجید از اقدامات دولت پرتغال گفت این کشور به اهداف مشخص شده برای دریافت وام 78 میلیارد یورویی دست یافته است و به کمک مالی جدیدی نیازی ندارد.

بازرسان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد بحران زده پرتغال را تایید کرده اند و وعده دادند که شرطهای پیشین را برای دولت این کشور آسانتر کنند.