خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کدام کشورها باید قربانی کاهش بودجه اتحادیه اروپا شوند؟

نظرها
کدام کشورها باید قربانی کاهش بودجه اتحادیه اروپا شوند؟
اندازه متن Aa Aa

طرح منطقه ای اتحادیه اروپا که بر کمک به اعضای فقیرتر دلالت دارد، احتمالا در میان نخستین قربانی های برنامه صرفه جویی اتحادیه در بودجه آینده این بلوک از سال 2014 تا سال 2020، قرار دارد. رئیس شورای اروپا پیشنهاد کرده است که مبلغ سی میلیارد یورو از بودجه توسعه در مناطق فقیرتر کاسته شود.

مدافعان طرح منطقه ای که از شانزده عضو به رهبری لهستان و پرتغال تشکیل شده است، می توانند از تصویب بودجه اتحادیه جلوگیری کنند.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان در دیدار هفته گذشته اش از بروکسل گفت: “تدبیر در صرف هزینه به معنی قطع بودجه نیست. ما خواهان تعادل در صرفه جویی ها هستیم. کاهش بودجه باید با رعایت تعادل در تمام سیاستهای اتحادیه در نظر گرفته شود. اگر این امر همراه با طرح های منطقه ای انجام شود، سیاستی عالی در ارتباط با بحران مالی خواهد بود.”

اصلاح در طرح منطقه ای می تواند میان بخش های فقیرتر شرق، جنوب و مرکز اروپا که در چهارچوب مناطق در حال ترقی قرار دارند، تعادل بر قرار کند.

برای نمونه، بر اساس طرح کاهش بودجه شورای اروپا، اسپانیا که با کمک بودجه توسعه منطقه ای اتحادیه خط قطار سریع السیرش را تکمیل کرد، سی درصد از اعتبارات مالی اتحادیه را آنهم در شرایط بحرانی کنونی از دست خواهد داد.

وزیر کابینه اسپانیا در امور مربوط به اروپا گفت: “ما خواهان توافق هستیم، اما نمی خواهیم متضرر شویم. اگر نتوانیم منافعمان را تامین کنیم، توافق هم در کار نخواهد بود.”

گزارشگر یورونیوز می گوید: “همه موافقند که بودجه آینده اتحادیه باید کاهش یابد، اما در چه مواردی؟ در کشورهای شرقی و جنوبی یا در ممالک ثروتمندتر اروپا؟ بحث و جدل در کنفرانس سران هفته جاری بالا خواهد گرفت.”