خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت قزاقستان به دنبال محدودتر کردن مخالفان دولت و رسانه ها

نظرها
دولت قزاقستان به دنبال محدودتر کردن مخالفان دولت و رسانه ها
اندازه متن Aa Aa

دادستانی قزاقستان به دنبال محدود کردن دو جنبش ضد دولتی و چندین نشریه و وب سایت اینترنتی است.

دفتر دادستانی از دادگاهی در این کشور خواسته است که این نهادها را به عنوان «افراط گرا» شناسایی کند تا راه برای ممنوع کردن فعالیت آنها هموار شود.

رهبر یکی از این جریانهای سیاسی ماه گذشته به رهبری شورشهای خیابانی سال گذشته محکوم شد.