محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنترل امنیتی فرودگاهها با استفاده از فن آوری پیشرفته

کنترل امنیتی فرودگاهها با استفاده از فن آوری پیشرفته
نگارش از Euronews

اندی کوئن مدیر توسعه امنیتی فرودگاه هیترو می گوید : “سیستم تس یا همان امنیت خودکار هوایی، سیستم جدیدی برای دریافت اطلاعات است که از طریق سیستمهای فعلی هواپیماها تغذیه می شود و در واقع همه آنها را یکجا جمع می کند.”

شیوه جدید تحلیل اطلاعات و داده های امنیتی با همکاری فرودگاه هیترو توسعه پیدا کرده است. این سیستم جدید که با عنوان “تس” شناخته شده است تمامی منابع داده ها را یکجا جمع می کند و با این کار، واحد کارشناسان امنیتی را در جریان آنچه روی زمین می گذرد قرار می دهد.

گیدیون هازانی مدیر فن آوری های جدید بازرگانی می گوید:” آنچه اینجا در این سیستم شاهدش هستیم رابطه بین انسان و ماشین است و هدف، تحلیل همه اطلاعات و استفاده از آنها در این سیستم است.”

اپراتورهای فرودگاه در حال برنامه ریزی سیستم و ارتباط برقرار کردن بین منابع اطلاعات و تهدیدات بالقوه مهم در زمان حقیقی هستند.

گیدیون هازانی می گوید: “اگر یک تهدید جدی وجود داشته باشد پیامهای هشدار اینجا بلافاصله بنمایش در می آیند بعنوان نمونه اینجا شما پیام های هشدار متفاوتی می بینید که رنگ آنها معرف میزان و درجه خطر آنهاست. قرمز یعنی تهدید در سطح خیلی خطرناک و در صفحه های نمایش دیگر هم اطلاعات جانبی سیستم نشان داده می شوند، مثلا از یک نمای سه بعدی از تمام ورودی ها و خروجی های ترمینال و محوطه درونی و بیرونی آنها توسط یکی ازهمکاران فنی نمونه سازی و طراحی شده است.”

حس گرهای آزمایش سیستم کنترل امنیت تس در همه جای فرودگاه هیترو پراکنده شده اند از قسمت بار گرفته تا پارکینگ اتومبیلها.

گیدیون هازانی می گوید :“ما با این شیوه محل پارک همه وسائل نقلیه را می دانیم. حتی بصورت غیر محسوس بر رفت و آمد مسافران نظارت داریم. توده مسافران را در محوطه داخلی ترمینال کنترل می کنیم و حتی جای هواپیما را هم از این طریق می بینیم.”

این سیستم در قالب پروژه های تحقیقاتی اتحادیه اروپا پذیرفته شده تا سیستمهای امنیتی فعلی فرودگاهها را کامل کند و بنوعی مکمل آنها باشد.

اندی کوئن در پایان می گوید :“هر فرودگاه بزرگی می تواند از چنین سیستمی بهره مند باشد . این قابلیت را دارد که اطلاعات را در اختیار یک کاربر واحد قرار دهد و یا فرصت تعمیم به سیستمهای دیگر و هماهنگی بین آنها را بوجود آورد. در کنار این مزایا می تواند به کاهش استفاده از نیروی انسانی کمک کند برای اینکه منابع مورد نیاز برای انجام عملیات در این شیوه کم می شود و سیستم کنترل اینگونه هوشمند می شود.”