خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات گسترده دانشجویان در رم

نظرها
تظاهرات گسترده دانشجویان در رم
اندازه متن Aa Aa

خیابانهای پایتخت ایتالیا از صبح شنبه شاهد حضور دانشجویان و دانش آموزانی بود که علیه سیاستهای اقتصادی دولت تظاهرات کرده بودند.

این تجمع که بدون مجوز دولت صورت گرفته است با همراهی گروه های سیاسی دست راستی ادامه پیدا کرد.

تجمع کنندگان به کاهش بودجه آموزشی معترضند که در نهایت به گران شدن هزینه تحصیل برای دانشجویان می انجامد.

ده روز قبل تظاهرات مشابه در رم با درگیری بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان همراه شد.

حدود چهار ماه بعد با برگزاری انتخابات پارلمانی در ایتالیا دولت جدیدی بر سر کار می آید تا قدرت را از ماریو مونتی که بدون انتخابات جایگزین سیلویو برلوسکونی شد تحویل بگیرد.