خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اتحادیه اروپا به یاری بانکهای اسپانیایی می شتابد

نظرها
اتحادیه اروپا به یاری بانکهای اسپانیایی می شتابد
اندازه متن Aa Aa

مقامات اتحادیه اروپا توافق کردند که تا بیست روز دیگر، یعنی پانزدهم دسامبر 35 میلیارد یورو به صندوق نجات بانکهای دولتی اسپانیا واریز کنند.
این اقدام اتحادیه اروپا در مقابل تعدیل وسیع کارکنان چهار بانک بزرگ اسپانیا از جمله بانکیاست که دولت اسپانیا اخیرا به آن کمک مالی کرد.
این در حالیست که دولت اسپانیا درخواست بیش از چهل میلیارد یورو کمک مالی را مطرح کرده است.