خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه اعتراضها درمصر با وجود تعامل بین مرسی و شورای عالی قضات

نظرها
ادامه اعتراضها درمصر با وجود تعامل بین مرسی و شورای عالی قضات
اندازه متن Aa Aa

محمد مرسی دوشنبه با شورای عالی قضات مصر دیدار کرد و ظاهرا طرفین مذاکره به توافقاتی دست یافته اند.

بلافاصله پس از این جلسه اخوان المسلمین، مهمترین گروه حامی محمد مرسی، از هوادارانش خواست تا سه شنبه به خیابان نیایند. حامیان اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفیست ها می خواستند تا سه شنبه در حمایت از فرمان مرسی برای افزایش قدرت ریاست جمهوری به خیابان بیایند.

از سوی دیگر عده کثیری از مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین اعلام کردند تا زمانی که قانون اساسی مصر به طور کامل لغو نشود به اعتراضهای خود ادامه می دهند. بسیاری از آنها شب گذشته را در میدان تحریر به صبح رساندند.

یکی از آنها می گوید: “ مرسی می خواهد بطور موقتی مردم را آرام کند، اما او نمی داند که قدرت انقلابی مردم همچنان در میدان تحریر است. انقلاب تا زمانی که تمامی اهدافش را عملی نکند میدان را ترک نخواهد کرد.”

مخالفان می گویند فرمان آقای مرسی درباره قانون اساسی موقت مصر رییس جمهور را تبدیل به فرعون جدید مصر خواهد کرد. به موجب قانون اساسی موقت اختیارات رییس جمهور گسترده تر از قبل می شود و رییس جمهور از مصونیت کامل قضایی برخوردار خواهد شد. محمد مرسی به قضات قول داده که فرمان خود را پس نمی گیرد اما محدوده اختیاراتش موقتی است.