خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نظارت بر بانکهای اروپایی؛ قدمی در راه حل بحران اقتصادی؟

نظرها
نظارت بر بانکهای اروپایی؛ قدمی در راه حل بحران اقتصادی؟
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اقتصادی پارلمان اروپا روز پنجشنبه در زمینه پروژه مربوط به نظارت بر بانکهای اروپایی پیشرفتهایی بدست آورد.

نمایندگان پارلمان اروپا خواهان تعیین بانک مرکزی اروپا به عنوان ارگان نظارت کننده بر بانکها هستند. پارلمان اروپا نیز خواهان اعمال ساز و کارهای دموکراتیک برای کنترل بانک مرکزی اروپا شد.

یکی از نمایندگان حزب سبزها در پارلمان اروپا می گوید: “هدف نهایی تقویت نقش ارگان ناظر بر بانکهای اروپایی است. این امر برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود به ما کمک خواهد کرد. در عین حال نهاد ناظر باید مسئول حفظ ارزشهای دموکراتیک باشد و تنوع در بازار مشترک را حفظ و تامین کند.”

اما دولتهای عضو بر سر نقشی که بانک مرکزی اروپا باید ایفا کند و بانکهای اروپایی که باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرند اختلاف نظر دارند.

ژان پل گوزس، نماینده پارلمان اروپا می گوید: “هر دولتی حق وتو دارد. بنابراین بیم آن می رود کشوری مانند بریتانیا که نسبت به منطقه یورو بدبین نیز هست، از حق وتو خود برای مسدود کردن این پروژه استفاده کند و یا اینکه تقاضای تعویض مقرراتی را کند که از نظرش قواعد و مقررات افراطی و سختگیرانه هستند.”

تعیین نهاد ناظر بر بانکهای اروپایی اولین قدم در راه تشکیل اتحاد بانکی در اروپا خواهد بود. طرح اتحاد بانکی از سوی رهبران اروپا مطرح شده است اما به اعتقاد کارشناسان قابلیت اجرای آن، تا ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ وجود ندارد.