خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در زمان بحران اقتصادی چه بر سر هنر می آید

نظرها
در زمان بحران اقتصادی چه بر سر هنر می آید
اندازه متن Aa Aa

اپرای ملی یونان با راه انداختن یک پروژه، بهترین رقصندگان باله تازه فارغ التحصیل را برای دو سال تحت پوشش آموزش و کار حرفه ای قرار می دهد. رناتو زانلا ایتالیایی و مدیر فعلی اپرای ملی یونان هدایت این پروژه را به عهده دارد.

او امیدوار است در شرایط دشوار اقتصادی به جوانان هنرمند یونان فرصت مناسب و امیدواری بدهد. در زمان بحران اقتصادی در کشور یونان، هنر بی نصیب نمانده است. بودجه سال 2011 وزارت فرهنگ 35 در صد کاهش پیدا کرد و بودجه اپرای ملی هم به نصف تقلیل پیدا یافت.