خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت سوسیالیست فرانسه در پی جذب سرمایه گذاران خارجی

نظرها
دولت سوسیالیست فرانسه در پی جذب سرمایه گذاران خارجی
اندازه متن Aa Aa

ماه گذشته دولت فرانسه برنامه خود برای کمک به رقابت پذیری اقتصاد این کشور را اعلام کرد. برای این منظور پاریس باید بتواند سرمایه گذاران خارجی بیشتری جلب کند و این در حالیست که در حفظ سرمایه گذاران فعلی هم مشکل پیدا کرده. در مورد “ آرسلورمیتال” سخنان آرنو مونته بورگ وزیر صنایع فرانسه به اندازه کافی روش بود. چه اتفاقی در رابطه بین پاریس و شرکت بزرگ“آرسلور میتال” روی داده؟ در مجله اقتصادی این هفته سئوال فوق را با سیمون دنهام از گروه سرمایه لندن درمیان می گذاریم و به چالش های موجود بازرگانی فرانسه خواهیم پرداخت.

به یونان و اسپانیا هم خواهیم پرداخت. بعد از ماهها انتظار آتن پاسخ خود را از وام دهندگان گرفت. از لحاظ تئوری مشکل حل شده به نظر می رسد اما آیا در عمل هم همینگونه خواهد بود؟