خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راه پیمایی گسترده معلولان در مادرید

نظرها
راه پیمایی گسترده معلولان در مادرید
اندازه متن Aa Aa

حدود پانزده هزار نفر از افراد معلول از سراسر اسپانیا در خیابانهای مادرید تظاهرات کردند و علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت شعار دادند. اسپانیا یکی از بهترین سیستمهای بهداشتی را دارد اما دولت این کشور به دلیل بحران اقتصادی مجبور شده است که هزینه ها را کاهش بدهد و معلولان هم از این کاهش هزینه ها در امان نمانده اند.

اصلاحات درمانی درنظر گرفته شده به این معنی است که بیماران باید بخش بیشتری از هزینه های درمانی را که پیش تر دولت پرداخت می کرد، بپردازند.

برگزارکنندگان این تجمع می گویند سیاستهای دولت در قبال معلولان موثر نیست و منجر به از دست رفتن بیش از شصت هزار شغل مرتبط با مراکز توانبخشی می شود. علاوه بر این تامین تجهیزات مورد نیاز برای معلولان دشوارتر از گذشته خواهد شد.