خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بودجه سال آینده ایرلند بودجه ای صرفه جویانه است

نظرها
بودجه سال آینده ایرلند بودجه ای صرفه جویانه است
اندازه متن Aa Aa

بودجه سال آینده جمهوری ایرلند ارائه شد و همان طور که انتظار می رفت این بودجه بر اساس کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیاتها تنظیم شده است.

دولت می گوید به اهداف وعده داده شده برای کسری بودجه امسال می رسد و امیدوار است در سال آینده همان طور که وعده داده بود کسری بودجه را 8.2 درصد کاهش دهد. دولت ایرلند به وام دهندگان بین المللی خود قول داده است که تا سال 2015 این رقم را به 2.9 درصد برساند.

در کنار خبرهای ناراحت کننده برای ایرلندیها، بودجه سال آینده خبرهای خوشی هم دارد. وزیر دارایی ایرلند اعلام کرده است که برای فعال کردن بازار مسکن تا پایان سال 2016 کلیه خریداران خانه های نو یا خالی از سکنه از بخشی از مالیات خرید خانه معاف خواهند شد.

دو سال قبل اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با پرداخت 85 میلیارد یورو کمک به اقتصاد بحران زده ایرلند موافقت کردند. در مقابل دولت ایرلند قول داد که با در نظر گرفتن سیاستهای ریاضت اقتصادی کسری بودجه را کاهش دهد.