خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قطارسواری در مسکو از نوعی دیگر

نظرها
قطارسواری در مسکو از نوعی دیگر
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

قطارسواری، در مسکو، پایتخت روسیه در میان جوانان ماجراجو جا باز می کند، البته نه بر روی صندلی راحتی آن. آنان با ترفندهای متفاوت بر روی قطارهای پرسرعت جا خوش می کنند و بقول خود تجربه ای دیگر می کنند. اما پایان ماجراجویی جوانانی که بطور غیرقانونی بر روی این گونه قطارها، تابوشکنی و هیجان را تجربه می کنند همیشه هم خوش نیست. تنها در سالجاری سه حادثه مرگبار گزارش شده است.