خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب صدها هزار نفری کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا

Access to the comments نظرها
اعتصاب صدها هزار نفری کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

صدها هزار نفر از کارکنان نظام بهداشت و درمان اسپانیا در اعتراض به خصوصی سازی واحدهایی از این بخش، برای دومین روز پیاپی، روز چهارشنبه در مادرید، پایتخت، اعتصاب کردند.

اتحادیه های کارگری می گویند با این سیاست دولت 5 تا 8 هزار نفر از کارکنان این بخش بیکار می شوند.

دکتر آلفونسو لوپز کارسیا دِ ویدما می گوید:“با هزینه کمتر نمی توان همان خدمات سابق را ارائه کرد. شرکتهای خصوصی برای سود بیش تر سرمایه گذاری می کنند. این می تواند به از دست رفتن کیفیت نظام خدمات درمانی منجر شود. این نظام باید همیشه کارآرایی و کیفیت خود را حفظ کند.”

سیاست جدید دولت اسپانیا، خصوصی سازی 6 بیمارستان بزرگ و 40 مرکز خدمات درمانی در مادرید است.

دولت می گوید کارکنانی که کارشان را از دست می دهند می توانند دوباره جذب بخش خصوصی شوند.