خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

با وجود مخالفتها همه پرسی قانون اساسی در مصر برگزار می شود

نظرها
با وجود مخالفتها همه پرسی قانون اساسی در مصر برگزار می شود
اندازه متن Aa Aa

مخالفان محمد مرسی که از دو هفته قبل در میدان تحریر قاهره و شهرهای دیگر تجمع کرده بودند، سرانجام به بخشی از خواسته خود رسیدند.
چرا که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر دستوری را که بر اساس آن اختیارات خود را افزایش داده بود لغو کرد.
آقای مرسی بعد از گفتگو با شماری از مخالفان خود در کاخ ریاست جمهوری چنین تصمیمی گرفت.
سخنگوی این مذاکرات می گوید: «رئیس جمهوری بازیگران عرصه سیاست را که در گفتگوی امروز شرکت نکرده بودند دعوت می کند تا نظرات خود را درباره اصلاحات پیش نویس قانون اساسی ارائه کنند.»

دستور آقای مرسی مبنی بر افزایش اختیارات خود و برگزاری همه پرسی منجر به رویارویی حامیان و مخالفان رئیس جمهوری مصر شده بود که به کشته شدن چند نفر انجامید.

یکی از حاضران در میدان تحریر می گوید: «لغو این دستور باعث جلوگیری از ادامه خونریزی می شود.»

البته همه پرسی پیش نویس قانون اساسی که قرار بود هفته آینده برگزار شود طبق برنامه قبلی در روز پانزدهم دسامبر برگزار می شود. هر چند لغو این همه پرسی خواسته دیگر معترضانی بود که چند شبی است در میدان تحریر قاهره چادر زده اند و می گویند تا زمانی که به خواسته خود نرسند آن را ترک نمی کنند.