خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاه رهبران اروپایی به سال آینده

نگاه رهبران اروپایی به سال آینده
اندازه متن Aa Aa

رهبران اروپایی، روز جمعه توافق کردند که سال آینده بحث های مربوط به صندوق نجات بانک های بحران زده را از سر بگیرند.

در ششمین و آخرین نشست سال 2012 اتحادیه اروپا، سران کشورها و دولت ها همچنین مهر تأیید بر مسئولیت بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر بانکهای بزرگ اروپایی زدند.

خبر خوب دیگر در پایان یک سال بسیار دشوار، اختصاص 50 میلیون یورو برای کمک جدید به یونان است.

مدیریت ایرلندی اتحادیه اروپا سعی می کند کارش را با تکیه به این نکته مثبت آغاز کند، اما در عین حال از اولویت های سال 2013 نگران است.

اندا کنی نخست وزیر ایرلند یادآوری می کند: “نباید فراموش کنیم که بحث هایی هم درمورد مؤسسات چند ملیتی مالی داریم که وقت زیادی می گیرد. پس از آن سیاست مشترک کشاورزی مطرح می شود، اصلاحات منطقه ای و حدود هفتاد مورد قانونی که باید از پارلمان بگذرد و من امیدوارم بتوانیم با حفظ وجهه اروپا و در جهت درک اتحادیه که متوجه اهداف ویژه اقتصادهای درحال رشد است، عمل کنیم.”

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان شراکت پر خطر در صندوق کمک به بانکها را که رییس جمهوری فرانسه آن را “صندوق همبستگی” می خواند، نمی پذیرد.

به این ترتیب اسپانیا در مرز مرگ و زندگی است. بسیاری از تحلیلگران می گویند که امکان دارد این کشور اعلام ورشکستگی کامل کند، ولی به نظر می رسد که مادرید از آنچه تاکنون بدست آمده راضی است.

در این میان، ماریانو راخوی، رییس دولت اسپانیا می گوید: “هدف دیگری مبتنی بر توجه به عدم اشتغال جوانان درسیاست اقتصادی اروپا مطرح شد که خیلی برای اسپانیا مهم بود.
وقتی من به اتحادیه آمدم، فقط حرف هایی در ارتباط با سیاست مالی و ریاضت اقتصادی می شنیدم. امروز پس از غیبت یکساله من، صحبت درمورد رشد و اتحاد بانکی است.”

علیرغم ترسیم خطوط کلی اتحاد بانکی، سال 2013 با رکود همراه خواهد بود. ورشکستگی احتمالی اسپانیا، انتخابات ایتالیا و آلمان. عوامل دشواری هستند که سبب می شود رهبران اتحادیه اروپا بحث در مورد بودجه احتمالی منطقه یورو و مکانیسم ضمانت سرمایه بانکی را به عقب بیاندازند.