محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راه فعال شدن معلولان حرکتی در دنیای آنلاین و الکترونیک

راه فعال شدن معلولان حرکتی در دنیای آنلاین و الکترونیک
نگارش از Euronews

یک شرکت اطریشی ابزاری به بازار مصرف ارائه کرده که ذهن فرد را می خواند. در این سیستم که با هدف خدمات رسان به معمولان طراحی شده است، الکترودهای متصل به جمجمه قادر به خواندن فرایندهای مغزی فرد و تبدیل آنها به فرمان های الکترونیک هستند.

مدیر این پروژه می گوید:“صفحه رابط کاربری کامپیوتری ذهنی، محرکهای الکترونیک را از سر کاربر دریافت و آنها را به فرمانهای مشخص ترجمه می کنند.”

به عنوان مثال می توان بدون دست بصورت آنلاین بازی کامپیوتری کرد. کاربر با انتخاب فرمان، تنها باید به فِلشهای روی صفحه نگاه کند. فرکانس چشمک زدن این فِلش ها در کورتکس مغز بازتولید شده و توسط الکترود ها خوانده می شود.

یکی از سازندگان این ابزار می گوید:“الگوهای تولید شده بوسیله گروهی از نرون ها یا سلول های عصبی مغز که در نوار مغزی ثبت می شود. به محض اینکه ما آنها را دریافت کرده و بفهمیم، می توانیم نقشه فعالیت های مغز را برای هر نوع ابزاری ترسیم کنیم.”

این پروژه بخشی از یک پژوهش اروپایی با هدف قابل دسترس کردن ابزارهای الکترونیکی خانگی برای همه است. کاربر می تواند تنها با تمرکز حواس در منوی های مختلف صفحه های نمایش آنلاین جابجا شود. با این روش حتی معلولان پیشرفته می توانند پیامک بنویسند و در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با پیشرفت در این فناوری می توان ابزار های کمکی از راه دور مانند ویلچرهای الکترونیک را هدایت کرد.

در پایان مدیر این پروژه می گوید:“این سیستم برای ادغام ساده تر و عملی تر با سیستم ها و برنامه های دیگر توسعه داده خواهد شد. در ضمن قادر به دریافت محرک های دیگر الکتریکی و مکانیکی از سایر نقاط بدن خواهد بود. به همین دلیل بعضی بیمارانِ دچار ناتوانی های حرکتی، براحتی می توانند از این فناوری بهره مند شده و می توانیم سیستم را به شکل قابل انطباق با دریافت این نوع سیگنالها توسعه بدهیم.”