خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ترانه "عدالت همگانی" در حمایت از قربانیان فاجعه فوتبال "هلیزبورو"

نظرها
ترانه "عدالت همگانی" در حمایت از قربانیان فاجعه فوتبال "هلیزبورو"
اندازه متن Aa Aa

“جاستس کلکتیو” یا عدالت همگانی گروه موسیقی است که بوسیله چند هنرمند بریتانیایی و با انگیزه های اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است.
انگیزه آنها حمایت از خانواده های قربانانیان فاجعه سال 1989 در استادیوم فوتبال هلیزبورو شهر شفیلد انگلستان است. در این حادثه 96 نفر زیر دست و پا و هجوم جمعیت کشته شند.

تمام عواید مالی فروش این تک ترانه گروه جاستیس کلکتیو به خانواده های قربانیان 96 هوادار فوتبالی که در این استادیوم جان باختند اختصاص پید می کند.