خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنفرانس سران اتحادیه اروپا و روسیه شکست خورد

نظرها
کنفرانس سران اتحادیه اروپا و روسیه شکست خورد
اندازه متن Aa Aa

کنفرانس دو روزه سران اتحادیه اروپا و روسیه در بروکسل بدون نتیجه ای ملموس بپایان رسید. اتحادیه اروپا در چند زمینه روسیه را بباد انتقاد گرفت: تجارت، انرژی، روادید و حقوق بشر. آقای پوتین در مقابله با انتقاداتی که در زمینه نقض حقوق بشر در روسیه می شود گفت:

“ما نگران نقض حقوق برخی از شهروندان روسیه مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستیم. در کشورهای بالتیک، نگران آنیم که از برخی اوباش طرفدار نازیسم، قهرمان ساخته می شود.”

هرمن ون رامپویی، رئیس شورای اروپا در اشاره به نقض حقوق بشر در روسیه گفت:

“اتحادیه اروپا عمیقا معتقد است که باید برای فعالیتهای شهروندی جا باز کرد تا هم جامعه و هم اقتصاد به گونه ای موثر مدرنیزه شود.”

از لحن و محتوای اظهارات سه دولتمرد می توان به روشنی نتیجه گیری کرد که کنفرانس اتحادیه اروپا و روسیه هیچگونه دستاوردی بدنبال نداشته است.