خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در همه پرسی قانون اساسی مصر یک سوم واجدان شرایط شرکت کردند

نظرها
در همه پرسی قانون اساسی مصر یک سوم واجدان شرایط شرکت کردند
اندازه متن Aa Aa

بنا به اعلام کمیسیون عالی انتخابات مصر، طرح پیش نویس قانون اساسی این کشور که توسط مجلس طرفدار محمد مرسی رئیس جمهوری تهیه شده و مورد مناقشه مخالفان بود، با کسب نزدیک به شصت و چهار درصد آرای همه پرسی به تصویب رسیده است.

بنا به گزارش های رسمی از هر سه نفر واجد شرایط رای دادن تنها یک نفر در همه پرسی شرکت کرده که به نظر کارشناسان پشتوانه ای ضعیف برای قانون اساسی است.

مخالفان با ادعای تقلب در همه پرسی، شکایات بسیاری را روانه کمیسیون عالی انتخابات کردند. در نتیجه کمیسیون اعلام نتایج را یک روز به تاخیر انداخت تا به شکایات رسیدگی کند.

مهمترین شکایت مخالفان دایر بر نبودن قاضی ناظر در هر شعبه رای گیری بود. اما
سمیر ابوالمعاطی، رئیس کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات امروز این ادعا را رد کرد و هنگام اعلام نتایج گفت:

“ما هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه در هر یک از حوزه های انتخاباتی یک قاضی ناظر وجود نداشته، به دست نیاورده ایم.”

با این حال پس از اعلام نتایج همه پرسی، گروه هایی از مخالفان در برخی مناطق قاهره و در مخالفت با این قانون اساسی دست به اعتراض زدند.

بر اساس قانون اساسی تصویب شده تا سه ماه دیگر انتخابات پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد.

حشام قندیل نخست وزیر مصر گفته است که در این همه پرسی برنده و یا بازنده وجود نداشته است.