خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جهان و چالش های اقتصادی در سال 2012

نظرها
جهان و چالش های اقتصادی در سال 2012
اندازه متن Aa Aa

سال 2012، سال دشوار دیگری برای اقتصاد جهانی بود. بعضی دولت ها با دنده سنگین از این گردنه عبور کردند اما دیگران برای غلبه بر بحران به کمک نیاز داشتند. اما حتی در پر تلاش ترین زمان ها، نشانه های همکاری بیشتری نیز دیده می شد.

سیاست مداران اروپایی به جستجوی راه های نجات بانک ها پرداختند و سرانجام به یک نظام اتحاد بانکی چراغ سبز دادند. با این امید که صنایع نیز آغاز تازه ای داشته باشند.

آمریکا و چین به عنوان رهبران اقتصاد جهان تلاش کردند تا کشورهایشان بار دیگر به رشد اقتصادی دست یابند. در دورانی دشوار برای کسب و کار، تکنولوژی های پیشرفته نیز وارد افت مرحله ای شدند.