خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نام نزدیکان به وزیر دارایی سابق یونان از لیست خاطیان مالیاتی حذف شده است

نظرها
نام نزدیکان به وزیر دارایی سابق یونان از لیست خاطیان مالیاتی حذف شده است
اندازه متن Aa Aa

نام ثروتمندان نزدیک به جرج پاپاکنستانتینو، وزیر دارایی یونان در دولت قبلی، از فهرست خاطیان مالیاتی حذف شده است. دادستان پرونده تخلفهای مالیاتی یونان با تایید این خبر گفت نام این افراد در لیست اولیه وجود داشته است و بعد از دو سال نام آنها از لیست اولیه پاک شده است.

این لیست معروف، که لیست لاگارد، نام رییس صندوق بین المللی پول را بر خود دارد، در سال 2010 دوسال پیش تهیه شد.

یک روزنامه نگار یونانی نیز پیشتر بدلیل افشای نام برخی از ثروتمندان یونانی که نامشان در این لیست پایش به دادگاه هم باز شد.

در شرایطی که بحران مالی و بیکاری خشم یونانی ها را در پی داشته است است وجود رسوایی های از این دست آنهم از سوی مقامات دولتی مشروعیت دولت را در وضع سیاست های سخت گیرانه اقتصادی می گیرد.