خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض و اعتصاب کارکنان فروشگاهها در آتن

نظرها
اعتراض و اعتصاب کارکنان فروشگاهها در آتن
اندازه متن Aa Aa

کارکنان فروشگاههای آتن روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در شلوغترین خیابان تجاری پایتخت یونان دست به اعتراض زدند. کارکنان از تصمیم جدید دولت که برای تقویت و فروش بیشتر، فروشگاهها را مجاز به کار و ارائه خدمت در برخی از روزهای یکشنبه می کند، خشمگین هستند. آنها یکشنبه ها را آخر هفته و روز تعطیل و استراحت خود می دانند.