خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

امیدها و چالشهای کشورهای عضو منطقه یورو

امیدها و چالشهای کشورهای عضو منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

در دو سال گذشته، بیش از نیمی از رهبران هفده کشور عضو منطقه یورو از قدرت خداحافظی کردند. اما بحران اقتصادی در این منطقه همچنان ادامه دارد. همانطور که چالشها و امیدها به قوت خود باقیست.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی آلمان و فرانسه را در سال 2013میلادی 0.6 درصد و 0.3 درصد پیش بینی کرده است. در حالیکه مطابق این پیش بینی رشد اقتصادی ایتالیا و اسپانیا منفی یک و منفی 1.4 درصد پیش بینی می شود.

آمار حکایت از آن دارد که قوی ترین اقتصاد منطقه یورو آلمان هم از بحران موجود در منطقه متاثر شده است.

کارشناس اقتصادی می گوید:” پول دادن به کشورهای نیازمند منطقه یورو ادامه خواهد داشت. بنابراین من فکر می کنم سیاست تا پایان راه تغییری نخواهد کرد.”

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اسپانیا طی ماههای آینده مجبور به دریافت کمکهای مالی بیشتری خواهد بود و کشورهای بحران زده یونان، پرتغال و اسپانیا در این سال نمی توانند به اهداف مورد نظر کمیسیون اروپا برای کاهش کسری بودجه دست یابند. تمامی اینها به ضرر چشم انداز اقتصادی منطقه یورو خواهد بود .