خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اپراتورهای بزرگ مخابرات اروپا یک شبکه مشترک ایجاد می کنند

نظرها
اپراتورهای بزرگ مخابرات اروپا یک شبکه مشترک ایجاد می کنند
اندازه متن Aa Aa

اپراتورهای اصلی مخابرات در اروپا مذاکراتی را با هدف ایجاد یک شبکه مخابراتی آغاز کرده اند.

هدف از این مذاکرات ایجاد اتحاد در بازارهای این قاره عنوان شده است.

ایده راه اندازی این شبکه که به منظور استفاده مشترک از زیرساختها است در دیدار خصوصی کمیسر اروپا در زمینه رقابت و مدیران اپراتورهای اصلی این قاره از جمله مخابرات فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا، مطرح شده است.

اپراتورهای اروپایی که تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته اند، برای رقابت با همتایان خود در سطح جهان بامشکلاتی مواجه شده اند.