خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه مذاکره برای اصلاح قانون کار فرانسه

ادامه مذاکره برای اصلاح قانون کار فرانسه
اندازه متن Aa Aa

مذاکرات بین نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایان برای اعمال اصلاحاتی در مقررات مربوط به کار و قراردادهای کاری فرانسه روز جمعه ادامه پیدا کرد.

هدف اصلی این مذاکرات که دو روز پیش آغاز شد، ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای کارمندان دارای قراردادهای کوتاه مدت از یک طرف و انعطاف بیشتر در قواعد و قوانین کار برای کارفرمایان است.

نمایندگان اتحادیه های کارگری خواهان پرداخت مالیات بیشتر بر روی قرادادهای کوتاه مدت از سوی کارفرمایان هستند.

استفان لاردی، از سندیکای کارگران فرانسه می گوید: “چیزی که به ما پیشنهاد می شود متاسفانه انعطاف پذیری زیاد در قراردادهای کاری و عدم ثبات بمراتب بیشتر است مخصوصا زمانی که در این کشور، وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی دارید بنابراین ما کمی این احساس را داریم که گویی بروی سیاره دیگری هستیم.”

در صورت عدم توافق بین نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایان، دولت فرانسه قبل از پایان ماه فوریه سال جاری در مورد اعمال اصلاحات در قوانین مربوط به کار و قراردادها تصمیم خواهد گرفت.

بحران اقتصادی در اروپا و افزایش نرخ بیکاری، دولت فرانسه را بر آن داشته تا با ایجاد اصلاحات در قانون کار با بحران موجود مقابله کند.