خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف باقی مانده های نقاشی بر روی دیوار کولوسئوم رم

نظرها
کشف باقی مانده های نقاشی بر روی دیوار کولوسئوم رم
اندازه متن Aa Aa

مرمت کاران ایتالیایی که در حال تمیز کردن کولوسئوم رم بودند، باقی مانده های نقاشی را بر روی دیوار آن کشف کردند.

گمان می رود این نقاشی ها مربوط به دوران رم باستان باشد.