خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال دست داشتن رقیبان مدیر هنری باله بولشوی در ماجرای اسیدپاشی به وی

نظرها
احتمال دست داشتن رقیبان مدیر هنری باله بولشوی در ماجرای اسیدپاشی به وی
اندازه متن Aa Aa

یک فرد ناشناس روز جمعه به سرگی فیلین، مدیر هنری باله بولشوی مسکو حمله کرد و به صورت او اسید پاشید.

این حمله هنگام بازگشت آقای فیلین از محل کار به منزل، در مقابل آپارتمانش در مسکو روی داد. به گفته برخی نزدیکان وی، او در طول چند اخیر بارها تهدید به مرگ شده بود.

خود آقای فیلین در اینباره می گوید: «یک بار روز 31 دسامبر به من حمله شد. همه تلفن های من مسدود شده بودند. به شما اطمینان می دهم که این یک هشدار بود.»

با اینکه هنوز انگیزه فرد مهاجم روشن نیست اما آقای فیلین دلیل این حمله را با اختلاف بر سر مدیریت باله بی ارتباط نمی داند. وی معتقد است که با توجه به قدرت و اهمیت باله بولشوی در جامعه هنری روسیه حمله از سوی رقیبان او برنامه ریزی شده است.

تنها مدرکی که از چگونگی حمله در دست است، ویدویی است که صحنه فرار مهاجم را ثبت کرده.