خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اوباما: "سفر ما هنوز کامل نشده است"

Access to the comments نظرها
اوباما: "سفر ما هنوز کامل نشده است"
اندازه متن Aa Aa

باراک اوباما روز دوشنبه در یک مراسم عمومی سوگند دومین دوره ریاست جمهوری را ادا کرد.
  
او در یک سخنرانی بیست دقیقه ای خطاب به مردم گرفتار در بحران اقتصادی کشورش پیام امید و تعهد داد و گفت“این نسل از مردم آمریکا با بحرانی آزمده شدند که تصمیم ما را فولادین و ایستادگی ما ثابت کرد.”
  
آقای اوباما گفت:“یک دهه جنگ اکنون به پایان می رسد و بهبود اقتصادی شروع شده است. امکانات آمریکا بی پایان است چرا که ما واجد خصوصیاتی هستیم که این دنیای بی حد و مرز نیازمند آن است. جوانی و نیرو، تنوع و بازبودن درها، ظرفیت نا محدود برای خطر کردن و موهبت بازساختن. ما مدافع دمکراسی هستیم از آسیا تا آفریقا، از قاره آمریکا تا خاورمیانه، چرا که علایق و وجدان ما، ما را مجبور به حمایت از کسانی می کند که در آرزوی آزادی هستند.”
  
باراک اوباما در بخشی از سخنانش گفت:“ سفر ما تا زمانیکه همسران، مادران، و دختران ما دستمزدی برابر با کارشان دریافت کنند، کامل نخواهد شد، سفر ما کامل نخواهد شد تا زماینکه قانون با برادران و خواهران همجنسگرای ما مانند هر فرد دیگر برخورد کند. از آنجاییکه ما برابر زاده شده ایم، عشقی که ما به هم داریم هم یکسان است، سفر ما کامل نخواهد شد تا زمانیکه راه بهتری برای استقبال از مهاجران امیدوار و پرتلاشی پیدا کنیم که هنوز آمریکا را سرزمین فرصت ها می دانند.”
 
 
این مراسم با حضور خانواده باراک اوباما برخی از روسای پیشین آمریکا و مقامات دولتی در ساختمان قانونگذاری کشور و با حضور صد ها هزار نفر در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد.
 
   
باراک اوباما روز دوشنبه در یک مراسم عمومی سوگند دومین دوره ریاست جمهوری را ادا کرد.
  
او در یک سخنرانی بیست دقیقه ای خطاب به مردم گرفتار در بحران اقتصادی کشورش پیام امید و تعهد داد و گفت“این نسل از مردم آمریکا با بحرانی آزمده شدند که تصمیم ما را فولادین و ایستادگی ما ثابت کرد.”
  
آقای اوباما گفت:“یک دهه جنگ اکنون به پایان می رسد و بهبود اقتصادی شروع شده است. امکانات آمریکا بی پایان است چرا که ما واجد خصوصیاتی هستیم که این دنیای بی حد و مرز نیازمند آن است. جوانی و نیرو، تنوع و بازبودن درها، ظرفیت نا محدود برای خطر کردن و موهبت بازساختن. ما مدافع دمکراسی هستیم از آسیا تا آفریقا، از قاره آمریکا تا خاورمیانه، چرا که علایق و وجدان ما، ما را مجبور به حمایت از کسانی می کند که در آرزوی آزادی هستند.”
  
باراک اوباما در بخشی از سخنانش گفت:“ سفر ما تا زمانیکه همسران، مادران، و دختران ما دستمزدی برابر با کارشان دریافت کنند، کامل نخواهد شد، سفر ما کامل نخواهد شد تا زماینکه قانون با برادران و خواهران همجنسگرای ما مانند هر فرد دیگر برخورد کند. از آنجاییکه ما برابر زاده شده ایم، عشقی که ما به هم داریم هم یکسان است، سفر ما کامل نخواهد شد تا زمانیکه راه بهتری برای استقبال از مهاجران امیدوار و پرتلاشی پیدا کنیم که هنوز آمریکا را سرزمین فرصت ها می دانند.”
 
 
این مراسم با حضور خانواده باراک اوباما برخی از روسای پیشین آمریکا و مقامات دولتی در ساختمان قانونگذاری کشور و با حضور صد ها هزار نفر در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد.