خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیوید لیدینگتون: خواستهای بریتانیا، منافع دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز لحاظ می کند

نظرها
دیوید لیدینگتون: خواستهای بریتانیا، منافع دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز لحاظ می کند
اندازه متن Aa Aa

دیوید کامرون نسبت به رابطه کشورش و اتحادیه اروپا واکنش نشان داده است، وی گفت که باید مردم بریتانیا بر سر ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا در یک همه پرسی تصمیم گیری کنند. خبرنگار ما در لندن موفق شد با دیوید لیدینگتون، وزیر اروپا، کابینه محافظه کار بریتانیا در اینباره گفتگو کند.

نخست وزیر گفته که برتیانیا می خواهد در اروپا بماند، با این حال صحبت از یکسری مذاکرات تازه می کنند، آیا این بدان معنی نیست که آقای نخست وزیر منتظر بن بست مذاکرات است تا از این طریق بتواند براحتی از از نه در همه پرسی حمایت کند؟

دیوید لیدینگتون: او امروز بروشنی از خواست بریتانیا و جواب آری این کشور برای ماندن در اروپا سخن گفت، سخنانی که ناشی از اعتماد دو طرفه است و نخست وزیر می خواهد آنرا عملی کند. ما خواهان موفقیت اروپا هستیم، و خواهان حضور مقتدر بریتانیا در صدر آن. بر پایه همین اصول است که به مذاکرات ادامه خواهیم داد.

آقای کامرون درباره منافع بریتانیا در اتحادیه صحبت می کند، ولی تصور کنید اگر همه 27 عضو اتحادیه این کار را بکنند چه اتفاقی می افتد؟

دیوید لیدینگتون: چارچوب سخنان نخست وزیر بیشتر روی چالشهی مشترکی بود که کشورهای عضو اتحاده با آن مواجه هستند. بله به طبع ما به منافع برتیانیا به عنوان بخشی از آن نگاه می کنیم، اما اینجا در لندن اعتقاد زیادی داریم که اینها چالشهای مشترک هستند و منافع 27 کشور دیگر نیز با آن گره خورده است، که البته بزودی 28 کشور، ما خواستهای داریم که انعکاس چند دستگی آرای در میان اعضای اتحادیه دارد، خواستهایی که به اروپای رقابتی تر کمک می کند، و نهایتا خواستهایی که اروپا را دموکراتیک تر از امروز خواهد کرد.