خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنفرانس سران اتحادیه اروپا و برزیل

Access to the comments نظرها
کنفرانس سران اتحادیه اروپا و برزیل
اندازه متن Aa Aa

روز پنجشنبه، جمعه و شنبه، ششمین کنفرانس سران برزیل و اتحادیه اروپا درپایتخت برزیل برگزار می شود و این در حالی است که طرفین یکدیگر را به اعمال سیاستهای درهای بسته متهم کرده و خواهان گسترش حجم بازرگانی با یکدیگرند.

دیلما یوسف، رئیس جمهور برزیل در آغاز اجلاس گفت: “آنچه مهم است این است که تعداد زیادی شرکت اروپایی در برزیل فعالند که اقتصاد ما را یاری می دهند. روابط برزیل و اتحادیه استراتژیک است.”

اتحادیه اروپا می گوید دولت برزیل صادرات اتوموبیل و وسائل فنی اروپا به این کشور را تسهیل نمی کند، و برزیل می گوید اروپا نباید به محصولات کشاوزریش سوبسید بدهد.

با وجود این، تنها در سال 2011، کشورهای اتحادیه اروپا و برزیل، هریک به دیگری مبلغ چهل میلیارد یورو جنس صادر کردند. اروپا بیست درصد بازار صادرات برزیل را تشکیل می دهد، اما اتحادیه اروپا که تنها کمی بیش از دو درصد تولیداتش را به برزیل صادر می کند، خواهان افزایش سهمش است.

عمده ترین اقلام صادرکنندگان اتحادیه به برزیل، آلمان با سی درصد، فرانسه با سیزده درصد و ایتالیا با دوازده درصد (حجم صادرات اتحادیه به برزیل) محصولات عمدتا فنی و اتوموبیل است.

صادرات برزیل، در مقابل، عمدتا به محصولات کشاورزی محدود می شود هرچند که در سالهای اخیر به منابع نفتی هم دست یافته است.

در گرماگرم بحران مالی جهانی، همچنین، دوازده سال است که مذاکرات بازرگانی با بلوک آمریکای لاتین که برزیل هشتاد درصد جمعیت آنرا تشکیل می دهد، جریان دارد.

برزیل برای حفظ شاخص رشدش به بازار اتحادیه اروپا محتاج است تا بیش از حد برای صادراتش به چین اتکاء نکند.

در کنفرانس سران اتحادیه و برزیل، مسائل مربوط به امنیت جهانی از جمله اوضاع سوریه، خاور میانه، ایران و آفریقا هم مطرح خواهد شد.

اتحادیه اروپا خواهان شرکت نیروهای برزیل در اقدامات نظامی بین المللی است، و برزیل می خواهد اتحادیه به این کشور کمک کند تا در شورای امنیت سازمان ملل دارای یک کرسی دائمی شود.

طرفین یک قرارداد حسن تفاهم هم در زمینه های اختراعات علمی و فنی امضاء کرده اند که بر اساس آن یکصد تن از پژوهشگران برزیلی به مراکز اتحادیه اروپا خواهند پیوست.