خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گروه های آنارشیست، مسئول بمبگذاری در آتن

نظرها
گروه های آنارشیست، مسئول بمبگذاری در آتن
اندازه متن Aa Aa

دو گروه آنارشیست در یونان مسئولیت بمبگذاری یکشنبه در یک مرکز خرید در آتن را به عهده گرفتند.

این دو گروه انگیزه خود را از این اقدام اعتراض به «سران نظام سرمایه داری» خوانده اند.

در ا ین بمبگذاری که در یک روز تعطیل و در منطقه ای خلوت رخ داد دو مامور امنیتی آسیب جزیی دیدند.