خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان اعتصاب بخش حمل و نقل عمومی در آتن

نظرها
پایان اعتصاب بخش حمل و نقل عمومی در آتن
اندازه متن Aa Aa

کارکنان بخش حمل و نقل عمومی آتن پس از 9 روز به اعتصاب خود پایان دادند.

روز پنجشنبه دولت یونان اعتصاب کنندگان را به اخراج و بازداشت تهدید کرده بود. یک روز پس از این اخطار، پلیس یونان دستور کتبی بازگشت به محل کار را به آنها ابلاغ کرد.

اعتصاب کنندگان به کاهش دستمزدها اعتراض دارند.