خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اتحادیه اروپا، ده سال آینده

نظرها
اتحادیه اروپا، ده سال آینده
اندازه متن Aa Aa

در این برنامه سخن شما، پاتریک عضو جوانان اتحادیه اتحادیه اروپا سوال خود را پرسیده و مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا به او پاسخ داده است.

پاتریک :« اتحادیه اوپا را در ده سال آینده چگونه می بینید؟»

مارتین شولتز: «تاده سال آینده اتحادیه اروپا چشم اندازهای روشنی خواهد داشت که همه کشورهای عضو، مشترکا از آن برخوردار خواهند بود. آنچه در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجام می شود و مسئولیتهای خاص اتحادیه اروپا دقیق تر خواهند شد. یک دولت اروپایی ِمنتخب پارلمان اروپا خواهیم بود که اگر ضعف و نقصی داشته باشد، دولت دیگری جایگزین آن می شود.»

با همکاری پارلمان جوانان اروپا (EYP)