خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کلاف سردرگم بودجه اتحادیه اروپا

نظرها
کلاف سردرگم بودجه اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

در حال حاضر، عمده ترین مسئله مطرح در اتحادیه اروپا بودجه هفت سال آینده این بلوک است. در حالی که بحران مالی اروپا را در چنگال گرفته، هریک از اعضاء در تلاش برداشتن سهم بیشتری از بودجه اتحادیه است.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، اظهار امیدواری کرده است که اتحادیه اروپا سرانجام به نوعی توافق دست یابد. او گفت: “ امیدوارم در این مورد توافق حاصل شود زیرا برنامه های ما را قابل اتکاء تر می کند، اما هرگونه مصالحه در این مورد باید برای پارلمان قابل قبول باشد. تصورم این است که مواضع کشورهای عضو با یکدیگر متفاوت و مصالحه مورد نظر پارلمان در افقی دور قرار دارد.”

قرار است بحث بر سر بودجه، بطور جدی، در کنفرانس سران اتحادیه در اوایل ماه آینده مطرح شود.