خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آشتی و حقیقت در دوچرخه سواری؟

نظرها
آشتی و حقیقت در دوچرخه سواری؟
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون مستقل اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری برای بررسی پرونده لنس آرمسترانگ، جلسه ای فوق العاده در لندن تشکیل داد..

موضوع اصلی این جلسه بررسی راه حلی است که بر اساس آن چنانچه دوچرخه سوارانی که درگیر موارد دوپینگ هستند اطلاعاتی را در
اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند، مورد مجازات قرار نخواهند گرفت.

این راه حل، روند آشتی و حقیقت نام گرفته و آقای مک کوید رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری درباره آن می گوید: “ امیدوارم که روند آشتی و حقیقت موجب شود تا دوچرخه سواران جوان در آینده با چشم انداز کاملا متفاوتی با آنچه هم اکنون شاهد آن هستیم، روبرو شوند.”

آقای مک کوید که با جنجال دوپینگ آرمسترانگ زیر فشار انتقادات قرار دارد در دفاع از خود چنین گفت:” بر این باورم که من فردی هستم که می توانم در این برهه حساس دوچرخه سواری را هدایت کنم. همانطور که قبلا هم گفته ام از سال 2005 که من هدایت اتحادیه را بر عهده گرفتم مبارزه با دوپینگ یکی از اولویت های من بوده است.”

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری پس از کشف برنامه دوپینگ آرمسترانگ متهم شده بود که دوپینگ آرمسترانگ را مخفی می کرده و حال بر آن است تا با شرکت در چنین جلساتی ، خلاف این ادعا را ثابت کند.

البته آژانس ضد دوپینگ جهانی و آژانس ضد دوپینگ آمریکا مخالف طرح روند آشتی و حقیقت هستند.