خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خوشحالی مقامات مالی نسبت به بازپسگیری شهر گائو از دست شورشیان

Access to the comments نظرها
خوشحالی مقامات مالی نسبت به بازپسگیری شهر گائو از دست شورشیان
اندازه متن Aa Aa

کنترل شهر گائو در شمال غربی مالی بطور کامل در دست ارتش ائتلافی مالی و فرانسه قرار گرفت. گائو از لحاظ استراتژیک اهمیت زیادی برای شکست کامل شورشیان اسلام گرا دارد. مداخله فرانسویها در مالی هر اندازه شهروندان فرانسوی را بدلیل تهدید گروههای افراطی نگران می کند، به همان اندازه باعث خوشحالی مقامات و ساکنان مالی است. شهردار گائو نمونه خوبی است.

شهردار گائو: “احساس می کنم که انگار دوباره از آسمان بسوی خانه آمده ام. می خواهم از رییس جمهور فرانسه برای کمک به ما تشکر کنم. “

مداخله نظامی در مالی باعث شده تا تدابیر شدید امنیتی در شهرهای اصلی فرانسه اجرا شود و این مساله موجب خشم بسیاری از شهروندان فرانسوی شده است.

ارتش فرانسه حالا با بازپس گرفتن گائو در شمال غربی نفوذ می کند تا آنجا که امکان دارد شورشیان را در این منطقه به عقب براند. ائتلاف نظامیان مالی و فرانسه کنترل کامل شهر گائو را در به نظامیان کشور چاد یکی از مهمترین نیروهای آفریقایی کمکی در مالی سپرده اند.