خبر فوری

2013-01-28

هدف نخستین اجلاس وزرای کشاورزی و ماهیگیری اتحادیه اروپا در سال جدید، روز دوشنبه در بروکسل برداشتن گامهایی قاطع در جهت توافق بروی سیاستهایی مشترک بود