خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعقیب خانه به خانه و دستگیری پیکارجویان اسلامگرای مالی در گائو

نظرها
تعقیب خانه به خانه و دستگیری پیکارجویان اسلامگرای مالی در گائو
اندازه متن Aa Aa

آخرین گزارشها از شهر آزاد شده گائو بدست نیروهای ارتش فرانسه و مالی، از دستگیری باقی مانده پیکارجویان اسلامگرای این شهر حکایت دارد.

بنابر گزارشها، چریکهای مسلح که تامین امنیت این شهر را در دست گرفته اند، خانه به خانه بدنبال این پیکارجویان می گردند.

عبدالکریم سمبا، سخنگوی یکی از این گروههای چریکی می گوید: “افراد دستگیر شده عضو جنبش وحدت برای جهاد بوده اند. این اسلامگراها در خانه ها پنهان شده بودند. ما آنها را پیدا و جمع آوری کردیم تا تحویل نظامیان دهیم.”

از شهر تیمبوکتو هم که روز دوشنبه بدون خون ریزی و صرفا با ورود نیروهای ارتش فرانسه و مالی آزاد شد، خبر می رسد که این نیروها تامین امنیت این شهر باستانی و افسانه ای را در دست گرفته اند.

اما در کنار صحنه های شادی مردم، گزارشهایی از غارت اموال عمومی، حکایت دارد.

تیمبوکتو شهری با قدمت تاریخی و فرهنگی و از مراکز مهم مطالعات اسلامی در آفریقای سیاه به شمار می رود و در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو قرار دارد.

به آتش کشیده شدن عمدی کتابخانه انستیتو احمد بابای این شهر بدست اسلامگرایان، واکنش و انزجار زیادی را برانگیخت.