خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گالری ایام در لندن با نمایشگاه هنرمند لبنانی افتتاح شد

نظرها
گالری ایام در لندن با نمایشگاه هنرمند لبنانی افتتاح شد
اندازه متن Aa Aa

آثار هنرمند لبنانی ندیم کرم در گالری ایام در لندن در نمایش است. این گالری اخیرا در لندن افتتاح شده و آثار گوناگون هنرمند عرب اولین نمایشگاه گالری است.
ندیم کرم آثار متفاوتی از نقاشی و مجسمه تا خطاطی خلق کرده که مضون آنها متاثر از جنگ و خشونت جاری در خاورمیانه است
او میگوید کارهایش برداشتی شوخ طبعانه از مفاهیم عشق و جنگ دارند.
این نمایشگاه با نام تیراندازی به ابر تا نهم مارس در این گالری در معرض بازدید است.