خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای دادگاهی در هلند در مورد مسئولیت شرکت شل در فاجعه نفتی دلتای نیجریه

نظرها
رای دادگاهی در هلند در مورد مسئولیت شرکت شل در فاجعه نفتی دلتای نیجریه
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه دادگاهی در هلند شرکت نفتی رویال داچ شل را از اتهامات مربوط به آلودگی دلتای نیجریه تبرئه کرد و شکایت کشاورزان و ماهیگیران نیجریه ای را وارد تشخیص نداد.

با این حال واحد وابسته به این شرکت را در نیجریه در یک مورد از پنج مورد اتهامی مسئول دانست و محکوم به پرداخت خسارت به یک کشاورز بومی کرد.

طرفین دعوی حداکثر ظرف مدت سه ماه می توانند نسبت به حکم صادره اعتراض کنند.

این حکم دادگاه که تا حدودی مایه ناامیدی سازمانهای غیردولتی طرفدار محیط زیست و در راس آن گروه“دوستداران زمین” شده، در صورت محکوم شدن کلی شرکت شل می توانست موجب به وجود آمدن یک رویه قضایی واحد در محاکم بین المللی در مورد جرایم و تخافات محیط زیستی منتسب به شرکت های چند ملیتی شود و راه رسیدگی به چنین پرونده هایی را تسهیل کند.

فاجعه زیست محیطی دلتای نیجریه درفاصله سالهای 2004 تا 2007 و در پی نشت نفت در آب، موجب مرگ هزاران گونه دریایی و آسیب دیدن زمینهای مزروعی شد، زندگی ساکنان این منطقه پرجمعیت را تحت الشعاع قرار داد، و آنها را از حقوق ابتدایی خود نظیر حق تغذیه، حق بهداشت و برخورداری از آب سالم محروم کرد.

در پی این فاجعه و کم کاری و تعلل شرکت شل در رفع آلودگی، ماهیگیران و کشاورزان بومی نیجریه حتی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان نیز با مشکلات زیادی روبرو شدند.

شل ضمن تکذیب اتهامات وارده طی سالهای اخیر، بخش اعظم این آلودگی را ناشی از خرابکاریهای مرتبط با نفت دزدی رایج در این منطقه عنوان کرده و افزوده است علیرغم اینکه مسئول وضعیت پیش آمده نبوده ولی به سهم خود در رفع آلودگی محیط تلاش کرده است.

شل با تولیدبیش از دو میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین تولید کننده نفت آفریقای سیاه به شمار می رود و این درحالیست که استخراج نفت از کشور نفت خیز نیجریه طی پنجاه سال اخیر همواره با آلودگی شدید محیط همراه بوده است.