خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویب یک ماده مهم قانون رسمیت ازدواج همجنسگرایان در فرانسه

نظرها
تصویب یک ماده مهم قانون رسمیت ازدواج همجنسگرایان در فرانسه
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان پارلمان فرانسه یک ماده مهم قانون رسمیت ازدواج همجنس گرایان را تصویب کردند. پس از ساعتهای طولانی بحث و بررسی بر سر این قانون، 249 تن از نمایندگان به اولین ماده قانون ازدواج همجنس گرایان رای موافق دادند.

بررسی و رایگیری این قانون از روز سه شنبه در دستور کار پارلمان قرار گرفت، قرار است نزدیک به دو هفته جلسات پارلمان دراینباره ادامه پیدا کند تا رای نهایی به این طرح پیشنهادی دولت داده شود.

در آن سوی دیوارهای پارلمان، در ساحل چپ رودخانه سن پاریس مخالفان ازدواج همجنسگرایان باردیگر گردهم آمدند تا همچون این زن بار دیگر به نمایندگان یادآوری کنند که برای ازدواج نیاز به دو جنس مخالف است و ازدواج همجنسگرایان بر خلاف قوانین طبیعی است.

انتقاد دیگر مخالفان متعصب زدواج همجنس گرایان برای حضانت فرزندان خطر همجنس گرا شدن فرزندان است که البته تمام مطالعات علمی خلاف آنرا ثابت می کند.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که رفتار کودکان چه از لحاظ عاطفی و چه از لحاظ جنسی ربطی به جنس پدر ومادرشان ندارد.