خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحقیق درباره اتهام تقلب در بانک مونته پاسکی ایتالیا

نظرها
تحقیق درباره اتهام تقلب در بانک مونته پاسکی ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

تحقیقات در مورد عملیات‌ بانکی متقلبانه مونته پاسکی، سومین بانک بزرگ ایتالیا ادامه دارد.

در چارچوب این تحقیقات که ده روز پیش آغاز شده است، مسئولان این بانک روز دوشنبه در مقابل مقامات دادسرای ایتالیا قرار گرفتند.

این بانک قدیمی به ارتکاب یک سلسله عملیات بانکی و نقل و انتقالاتی متهم است که به گفته مقامات قضایی ایتالیا ۷۲۰ میلیون یورو برای مونته پاسکی ضرر در پی داشته است.

تحقیقات در مورد خرید بانک اسپانیایی آنتون ونتا توسط مونته پاسکی نیز ادامه دارد. مقامات قضایی ایتالیا در مورد علل خرید این بانک، دو میلیارد یورو بیش از ارزش آن در حال تحقیق هستند.

مونته پاسکی، این بانک اسپانیایی را در سال ۲۰۰۷ میلادی، با پرداخت ده میلیارد یورو به مالکیت خود درآورد.