خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب کارمندان اتحادیه اروپا در اعتراض به کاهش بودجه

نظرها
اعتصاب کارمندان اتحادیه اروپا در اعتراض به کاهش بودجه
اندازه متن Aa Aa

کارکنان نهادهای اتحادیه اروپا روز سه شنبه در اعتراض به کاهش بودجه این اتحادیه که شامل هشت میلیارد یورو صرفه جویی تا سال 2020 است، دست به اعتصاب زدند. اعضای دبیرخانه شورای اروپا نیز در فراخواندن این اعتصاب شرکت داشتند و به آن پیوستند.

یک اعتصاب کننده:
“با این شرایط واقعا ارائه خدمات شایسته به اروپا توسط همکاران مرد و زن دشوار است.”

و دیگری:
“تثبیت دستمزدها یکی از هدف هاست، اما مهمتر از آن اینست که وقتی ایده ای وجود دارد اتحادیه اروپا بتواند آنرا دنبال کند.”

نشست نوامبر 2012 شورای اروپا، پیشنهاد کاهشی یک و نیم میلیارد یورویی را نیز بر طرح قبلی افزود.

اکنون چنانچه در نشست هفتم و هشتم فوریه، شورای اروپا این کاهش بیشتر نیز تصویب شود بسیاری از برنامه ها و خدمات اتحادیه اروپا نیز کاهش خواهد یافت و یا حتی حذف خواهد شد.

منتقدان می گویند این حد از صرفه جویی، بر زندگی میلیون ها اروپایی از جمله کشاورزان، دانشجویان، دانشمندان و بسیار کسان دیگری که از سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا بهره می بردند، تاثیر منفی خواهد داشت.