خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت آلمان هزینه های اضافی راه آهن اشتوتگارت را نمی پردازد

نظرها
دولت آلمان هزینه های اضافی راه آهن اشتوتگارت را نمی پردازد
اندازه متن Aa Aa

دولت فدرال آلمان می گوید زیر بار هزینه های اضافی پروژه راه آهن اشتوتگارت نمی رود. دولت آلمان شرکت مجری این طرح بزرگ را به ارائه رقمهای غیردقیق درباره هزینه هایش متهم کرده است.

شرکت پیمانکار این پروژه گفته بود که برای تکمیل آن به دو میلیارد و سیصد یورو بیشتر از رقم اولیه قرارداد نیاز دارد.