خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سران اروپا بر سر کلیات بودجه هفت ساله به توافق رسیدند

Access to the comments نظرها
سران اروپا بر سر کلیات بودجه هفت ساله به توافق رسیدند
اندازه متن Aa Aa

نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پس از مذاکرات طولانی پانزده ساعته، بامداد جمعه بر سر رئوس کلی یک طرح بودجه نهصد و شصت میلیارد یورویی به عنوان بودجه هفت ساله این اتحادیه به توافق رسیدند.

بیشتر این بودجه صرف بهبود کشاورزی، اقلام کمکی و پژوهش های علمی خواهد شد. توافق بر سر جزئیات طرح، روز جمعه صورت خواهد گرفت.

هوگو برادی پژوهشگر ارشد مرکز اصلاح اروپایی در لندن:
“فکر می کنم بزرگترین بازنده در این توافق، هزینه های بلندپروازانه برای آینده اروپاست. آن ها بودجه های ساختاری مربوط به کشورهای فقیرتر را به همان اندازه قبلی نگاه داشتند، اما بودجه طرح جدید کمیسیون اروپا برای بهبود زیر ساخت های اروپایی، به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.”

کارشناسان، سازش به دست آمده را یک توازن تنگاتنگ بین طرف های درگیر می دانند.

گزارشگر یورونیوز:
“حتی اگر سران کشورها بر سر طرحی که اکنون روی میز است به توافق نهایی برسند، هنوز تصویب پارلمان اروپا پیش روست که قبلا عدم توافق خود با صرفه جویی های ریاضتی مربوط به خانواده را اعلام کرده است. اما اگر نمایندگان پارلمان تا آنجا پیش روند که تلاش بی وقفه بر سر این توافق به خطر افتد، وضع متفاوتی خواهد بود.”